Nhận tin từ LIN


Cơ hội tình nguyện

Nền tảng kết nối những cá nhân có chuyên môn với những tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm tình nguyện viên.

Lọc

Cách thức tham gia
Đăng ký tài khoản Người góp sức

Để nhận được thông báo về các cơ hội tình nguyện phù hợp với chuyên môn và mối quan tâm của bạn.

Tìm kiếm cơ hội tình nguyện

Tìm kiếm các tổ chức mà bạn quan tâm hoặc các cơ hội tình nguyện theo chuyên môn hoặc địa điểm.

Liên hệ tổ chức

Đăng ký tình nguyện theo hướng dẫn của tổ chức, hoặc bấm vào nút Liên hệ để bày tỏ sự quan tâm của bạn.

Tham gia tình nguyện

Bắt đầu hành động để tạo thay đổi nào!

Tình Nguyện Viên truyền thông Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách

Còn 8 ngày

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn: Marketing và Truyền thông

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án Vòng 1/2019 (Số lượng: 25 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang...

Chuyên môn: Kỹ năng khác

VIẾT NỘI DUNG CHO WEBSITE RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

* Họp định hướng và trao đổi công việc tại...

Chuyên môn: Phát triển website

THIẾT KẾ HÌNH ẢNH CHO WEBSITE RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế các nội dung trực...

Chuyên môn: Phát triển website

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG II/2018

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang...

Chuyên môn: Kỹ năng khác

Tình nguyện viên quản lý và truyền thông trang web PhiLoiNhuan

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

1. Quản lý trang web (web admin): - Quản lý dữ...

Chuyên môn: Marketing và Truyền thông

Thực tập sinh - TRỢ LÝ DỰ ÁN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Thực tập sinh: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn: Quản lý dự án

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG I/2018

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn: Kỹ năng khác

Thực tập sinh truyền thông và tổ chức sự kiện

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Thực tập sinh: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn: Marketing và Truyền thông

Admin Intern

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

LIN is seeking to recruit a graduate student or a...

Chuyên môn: Tài chính, Hành chính, Quản trị

NHÂN VIÊN TẬP SỰ PHÒNG KẾ TOÁN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

* Theo dõi các khoản chi của dự án và đối...

Chuyên môn: Tài chính, Hành chính, Quản trị

TÌNH NGUYỆN VIÊN DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn: Ngôn ngữ và Giao tiếp

TNV Đánh Giá Đề Xuất Dự Án

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn: Phát triển tổ chức

TNV biên tập nội dung website PhiLoiNhuan.org

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

- Làm việc với người quản lý để lên kế...

Chuyên môn: Marketing và Truyền thông

Tình nguyện viên- Ban giám khảo cộng đồng

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

LÝ DO CẦN TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn: Kỹ năng khác

Tình Nguyện Viên Truyền Thông

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Thông tin về quỹ Rút ngắn khoảng cách: "Một sự...

Chuyên môn: Marketing và Truyền thông

Tình nguyện viên đánh giá đề xuất dự án phát triển cộng đồng

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn: Kỹ năng khác

Tình nguyện viên tập huấn truyền thông cho tổ chức vào chung kết

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Tình nguyện viên hỗ trợ truyền thông có các công...

Chuyên môn: Marketing và Truyền thông

Web admin: Trang web Phi Lợi Nhuận

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

- Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các...

Chuyên môn: Công nghệ và Dữ liệu

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...