Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Trung tâm Sáng tạo và Kết nối cộng đồng
Lần cuối cập nhật: 15/03/2018
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

112, Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

Số điện thoại:  

0909101199

Facebook:  

Tuy tran hoang
Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 0

Năm thành lập: 2015

Lĩnh vực: Giáo dục, Lĩnh vực phụ nữ, Lĩnh vực trẻ em, Môi trường & Thiên nhiên, Phát triển Cộng đồng, Y tế sức khỏe.

Đối tượng thụ hưởng: Dân tộc thiểu số, Môi trường & Thiên nhiên, Người già (trên 60 tuổi), Phụ nữ, Thanh niên (16 đến 25), Trẻ em.

Địa bàn hoạt động:
Vĩnh Long.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: Trung tâm CC&CC

  • - Số tài khoản: 10201-000218653-7

  • - Loại tiền của tài khoản: VNĐ

  • - Tên ngân hàng: tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Long

  • - Địa chỉ ngân hàng:

  • - Số/ Mã SWIFT:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký