Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Trung Tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED)
Lần cuối cập nhật: 11/09/2017
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

96/14A Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Số điện thoại:  

84-8 6683 7494

Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 1

Năm thành lập: 2011

Lĩnh vực: Giáo dục, Lĩnh vực khuyết tật, Lĩnh vực trẻ em, Phát triển Cộng đồng.

Đối tượng thụ hưởng: Người khuyết tật, Trẻ em.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED)

  • - Số tài khoản: 0074 5128 0001

  • - Loại tiền của tài khoản: VNĐ

  • - Tên ngân hàng: Đông Á

  • - Địa chỉ ngân hàng: 130 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

  • - Số/ Mã SWIFT: EACBVNVX

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký