Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Ánh Dương
Lần cuối cập nhật: 11/09/2017
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

Tỉnh lộ 930, Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Số điện thoại:  

+84 2933 871 869

Website:  

Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 0

Năm thành lập: 30/9/2008

Lĩnh vực: Giáo dục, Giới tính, Lĩnh vực phụ nữ, Lĩnh vực trẻ em, Môi trường & Thiên nhiên, Nhà ở, Phát triển Cộng đồng, Y tế sức khỏe.

Đối tượng thụ hưởng: Môi trường & Thiên nhiên, Nạn nhân bạo hành gia đình, Người nghèo, Phụ nữ, Trẻ em, Khác.

Địa bàn hoạt động:
Hậu Giang.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: TT HỖ TRỢ VÀ PT CỘNG ĐỒNG ÁNH DƯƠNG

  • - Số tài khoản: 7002201000772

  • - Loại tiền của tài khoản: USD, VND, EURO

  • - Tên ngân hàng: Ngân hàng Agribank, chi nhánh thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

  • - Địa chỉ ngân hàng: đường 3/2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

  • - Số/ Mã SWIFT: VBAAVNVX900

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký