Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
TRUNG TÂM GIÁO DỤC KĨ NĂNG VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG SECC
Lần cuối cập nhật: 13/12/2017
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

50/12 đường 79, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  

0903309299

Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 0

Năm thành lập: NĂM 2012

Lĩnh vực: Phát triển Cộng đồng.

Đối tượng thụ hưởng: Môi trường & Thiên nhiên.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: DINH THI VU TRINH

  • - Số tài khoản: 1606205038022

  • - Loại tiền của tài khoản: việt nam đồng

  • - Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Agribank chi nhánh An Phú.

  • - Địa chỉ ngân hàng: Chi nhánh An Phú

  • - Số/ Mã SWIFT:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký