Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Qũy Những Trái Tim Huế (Hearts For Hue)
Lần cuối cập nhật: 27/07/2017
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

68 Hàn Thuyên, Phường Thuận Thành, Thành Phố Huế, T.T.Huế

Số điện thoại:  

054 3 548649

Website:  

Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 0

Năm thành lập: 2007

Lĩnh vực: Cứu trợ nhân đạo, Lĩnh vực khuyết tật, Lĩnh vực phụ nữ, Lĩnh vực trẻ em, Phát triển Cộng đồng, Phát triển kinh tế.

Đối tượng thụ hưởng: Dân tộc thiểu số, Người khuyết tật, Người nghèo, Phụ nữ, Trẻ em.

Địa bàn hoạt động:
Thừa Thiên Huế.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: Quỹ Những Trái Tim Huế

  • - Số tài khoản: 190 259 205 350 15

  • - Loại tiền của tài khoản: Đồng Việt nam

  • - Tên ngân hàng: Techcombank chi nhánh Huế

  • - Địa chỉ ngân hàng: 24 Lý Thường Kiệt, Huế

  • - Số/ Mã SWIFT: VTCB VN VX

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký