Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Nhóm Phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu Nắng Mới (NMSLIS)
Lần cuối cập nhật: 18/03/2021
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

Tầng 4, 643 điện biên phủ, phường 1, quận 3

Số điện thoại:  

0377553787

Website:  

chưa có
Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 1

Năm thành lập: 2020

Lĩnh vực: Dịch vụ Hỗ trợ Pháp lý, Giáo dục, Giải trí, Giới tính, Lĩnh vực khuyết tật, Lĩnh vực phụ nữ, Lĩnh vực trẻ em, Phát triển Cộng đồng, Quyền con người, Quyền lao động, Y tế sức khỏe.

Đối tượng thụ hưởng: Người khuyết tật.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cà Mau, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Cần Thơ.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: TRAN TRUNG HIEP - NGUYEN PHAN HONG HANH

  • - Số tài khoản: 1019354403

  • - Loại tiền của tài khoản: VND

  • - Tên ngân hàng: VIETCOMBANK

  • - Địa chỉ ngân hàng: KY DONG

  • - Số/ Mã SWIFT:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký