Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Cộng Đồng Tiếp Lửa
Lần cuối cập nhật: 14/09/2017
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

106

Số điện thoại:  

01627680163

Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 1

Năm thành lập: 2012

Lĩnh vực: Giáo dục, Phát triển Cộng đồng.

Đối tượng thụ hưởng: Thanh niên (16 đến 25).

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: HUYNH NGOC LAM

  • - Số tài khoản: 091540708041

  • - Loại tiền của tài khoản: VND

  • - Tên ngân hàng: HSBC VIET NAM

  • - Địa chỉ ngân hàng: 235 DONG KHOI, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1

  • - Số/ Mã SWIFT: HSBCVNVX

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký