Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Chương trình Tình Thân
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

54/3 Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại:  

3841-6158

Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 1

Năm thành lập: 1996

Lĩnh vực: Lĩnh vực phụ nữ, Nghiện (Ma túy, Rượu), Phát triển Cộng đồng, Quyền con người.

Đối tượng thụ hưởng: Nạn nhân bạo hành gia đình, Người nghèo, Người sống cùng HIV/AIDS, Phụ nữ.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: Chi hội Truyền Thông

  • - Số tài khoản: 1594999

  • - Loại tiền của tài khoản: VND

  • - Tên ngân hàng: ACB

  • - Địa chỉ ngân hàng: Chi nhánh Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, TPHCM

  • - Số/ Mã SWIFT:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...