Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)
Lần cuối cập nhật: 08/03/2018
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

18-20 Nguyễn Trung TRực, Phường 5, Quận Bình Thạnh

Số điện thoại:  

0903197955

Website:  

Đang xây dựng

Facebook:  

Đang xây dựng
Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 1

Năm thành lập: 2017

Lĩnh vực: Giáo dục, Lĩnh vực trẻ em.

Đối tượng thụ hưởng: Dân tộc thiểu số, Động vật, Đồng tính, song tính và chuyển giới – LGBT, Môi trường & Thiên nhiên, Nam Giới, Nạn nhân bạo hành gia đình, Nạn nhân của tình trạng buôn người, Người già (trên 60 tuổi), Người khuyết tật, Người nhập cư.

Địa bàn hoạt động:
Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐN

  • - Số tài khoản: 053-1-00-254800-0

  • - Loại tiền của tài khoản: VND

  • - Tên ngân hàng: VIETCOMBANK Chi nhánh Đông Sài gòn

  • - Địa chỉ ngân hàng:

  • - Số/ Mã SWIFT:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký