Nhận tin từ LIN


Tổ chức phi lợi nhuận

Giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận

Lọc

Cách thức hỗ trợ các NPO
Tham gia tình nguyện với một tổ chức
Tham gia tài trợ cho một dự án của tổ chức
Tham gia sự kiện của một tổ chức
Chia sẻ thông tin về tổ chức đến mạng lưới của bạn
Ban Bác Ái Xã Hội - Catitas Đà lạt
Lần cuối cập nhật: 22/02/2021
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  

51 Vạn Kiếp, Phường 8 Đà Lạt, Lâm Đồng

Số điện thoại:  

02633511185

Email:  

Website:  

Sứ mệnh của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi:

Bạn có thể hỗ trợ
chúng tôi thế nào?

Cơ hội tình nguyện
Dự án cần tài trợ
Sự kiện sắp tới của chúng tôi
Số người theo dõi: 0

Năm thành lập: 2008

Lĩnh vực: Cứu trợ nhân đạo, Lĩnh vực khuyết tật, Môi trường & Thiên nhiên, Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn, Phát triển Cộng đồng, Phát triển kinh tế.

Đối tượng thụ hưởng: Dân tộc thiểu số, Người khuyết tật, Người nghèo, Thanh niên (16 đến 25).

Địa bàn hoạt động:
Lâm Đồng.

Giới thiệu:

Vấn đề đang giải quyết:

Hoạt động:

Kết quả/Thành tích:

Chúng tôi đang ấp ủ điều gì?

Những thông tin khác về tổ chức
Số nhân viên và tình nguyện viên:

Giấy phép thành lập:

Ngân sách trung bình hàng năm:

Thông tin tài khoản ngân hàng:
  • - Tên tài khoản: Ban Bac Ai Xa Hoi - Caritas Dalat

  • - Số tài khoản: 0561000549167

  • - Loại tiền của tài khoản: VND

  • - Tên ngân hàng: Vietcombank – Dalat branch

  • - Địa chỉ ngân hàng: 27, Khu Hoa Binh Street, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

  • - Số/ Mã SWIFT: BFTVVNVX007

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký