Nhận tin từ LIN


1. Thông tin cá nhân
2. Lĩnh vực phi lợi nhuận bạn muốn hỗ trợ là gì? *
3. Hình thức góp sức cho các tổ chức Phi lợi nhuận mà bạn mong muốn làm là gì? *
Vui lòng chọn tập tin có đuôi .doc, .docx, .pdf Vui lòng chọn tập tin có đuôi .doc, .docx, .pdf
Bạn có muốn công khai thông tin cơ bản và CV của bạn trong mục "Danh bạ Tình nguyện viên" của trang philoinhuan.org, nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận bạn tốt hơn không?
Thông tin công khai của bạn sẽ bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Chuyên môn, Lĩnh vực phi lợi nhuận bạn mong muốn góp sức, Cơ hội tình nguyện bạn quan tâm, Công việc hiện tại của bạn, và CV.

Thông báo

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký