Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Ngày kết thúc sự kiện: 26/08/2017

Đêm nhạc "Nắng"

NPO:Câu lạc bộ Tuổi Xanh

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 27/08/2017

KẺ ĐÚNG GIỜ

NPO:Yorganic!

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 27/08/2017

Vẽ Giấc Mơ Cho Em

NPO:The Learn and Play Camp

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 23/09/2017

Làng tôi - 20 năm nữa

NPO:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng...

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 30/09/2017

Bainstorm để triển khai dự án vi tín dụng tại...

NPO:Self-Help VietNam

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 18/10/2017

NGÀY CHIA SẺ

NPO:Education Mission Charity

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký