Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Ngày kết thúc sự kiện: 26/11/2017

Thương và Thưởng

NPO:Câu lạc bộ Sống cùng Tự kỷ

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 28/12/2017

Hoa mang Niềm vui

NPO:Tổ chức Niềm tin

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 20/01/2018

Career Talk “WHAT IF YOUR JOB WAS CHANGING THE NATION?”

NPO:Teach For Vietnam

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 02/03/2018

ĐÊM NHẠC GÂY QUỸ "BREAKING THE SILENCE"

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 03/03/2018

Lớp Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 27/03/2018

Mandala Night

NPO:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng...

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký