Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Ngày kết thúc sự kiện: 22/09/2018

Tổ chức chương trình hội trăng rằm với chủ đề...

NPO:Hội Từ Thiện Hội Quán Nghệ Thuật

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 10/10/2018

NGÔN NGỮ KÝ HIỆU - CHIẾC CẦU NỐI YÊU THƯƠNG

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 25/11/2018

BIG CLEAN UP

NPO:ZERO WASTE SAIGON

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 12/01/2019

Connecting Heart

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 20/02/2019

KHÓA HỌC "NGÔN NGỮ KÝ HIỆU"

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 28/02/2019

QUỸ MỞ WORKSHOP MIỄN PHÍ VẼ LÊN CHAI THỦY TINH...

NPO:Mắt Vạn Hoa

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký