Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Ngày kết thúc sự kiện: 30/08/2019

Trại TRẢI NGHIỆM XANH - TẠI KHU RỪNG CAO ĐỈNH...

NPO:Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 07/09/2019

Workshop "Làm Lồng Đèn Trung Thu"

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 15/09/2019

AP PROJECT TUYỂN MENTOR CHO BE MY MENTEE MENTORSHIP PROGRAM...

NPO:AP Organization - Always helps People, Always for...

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 15/09/2019

AP PROJECT TUYỂN MENTOR CHO BE MY MENTEE MENTORSHIP PROGRAM...

NPO:AP Organization - Always helps People, Always for...

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 28/09/2019

TRẠI NÚI LỬA KỲ THÚ | AMAZING VOLCANO CAMP| CAMP9-...

NPO:Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 05/10/2019

Trại Xuân Thủy Kỳ Thú - Amazing Xuan Thuy Camp

NPO:Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký