Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Đã kết thúc

Ngày hội Nón hồng "Sống lần thứ hai"

NPO:Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Xem

Đã kết thúc

Đêm phụng sự

NPO:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng...

Xem

Đã kết thúc

Thương và Thưởng

NPO:Câu lạc bộ Sống cùng Tự kỷ

Xem

Đã kết thúc

Hoa mang Niềm vui

NPO:Nhóm Niềm Tin

Xem

Đã kết thúc

Career Talk “WHAT IF YOUR JOB WAS CHANGING THE NATION?”

NPO:Teach For Vietnam

Xem

Đã kết thúc

ĐÊM NHẠC GÂY QUỸ "BREAKING THE SILENCE"

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...