Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Ngày kết thúc sự kiện: 30/11/2019

Vẽ tranh gây quỹ 2019 - OrFA Vietnam

NPO:Orphans' Futures Alliance

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 02/01/2020

Trường học mùa đông về phát triển bền vững

NPO:Winter School in Sustainable Development

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 09/02/2020

Workshop: Giới trẻ và hoạt động cộng đồng ở Việt...

NPO:Your Unique Understanding - YUU Organization

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 14/02/2020

Trại Trải nghiệm hoang dã - Vườn quốc gia Bù...

NPO:Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 29/02/2020

Trại ỐC CÂY tinh nghịch - Rừng cao su Đồng...

NPO:Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 17/07/2020

TRÁI ĐẤT HÌNH VUÔNG

NPO:TRÁI ĐẤT HÌNH VUÔNG

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký