Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Đã kết thúc

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

NPO:Seed Planter

Xem

Đã kết thúc

Thị trấn Hoa Hướng Dương

NPO:Liên Minh Cầu Vồng

Xem

Đã kết thúc

Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ khiếm thính

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Đã kết thúc

LỚP HỌC NGÔN NGỮ KÝ HIỆU (MÙA HÈ)

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Đã kết thúc

WORKSHOP BEHIND A TERMINOLOGY

NPO:The Sciencephile

Xem

Đã kết thúc

NGÀY HỘI KHOA HỌC 2018: SCI-CATCHER

NPO:The Sciencephile

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...