Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Ngày kết thúc sự kiện: 05/12/2020

ĐỀ BA 2020

NPO:DEVANS

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 10/01/2021

Sự kiện “KẾT - NPOs EVENT”

NPO:THE STANDARD 101

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 27/08/2021

Sự kiện Tây Ninh Pride 2021 - TNP21

NPO:Cộng đồng LGBTQ tỉnh Tây Ninh

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 24/09/2021

NGÀY HỘI TRAO ĐỔI HÀNG HÓA

NPO:Nhóm Cộng tác viên Môi trường Việt Nam

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 13/02/2022

Hướng Nghiệp Số - Tuổi Trẻ Toàn Cầu

NPO:OBNDAYE Academy

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 20/06/2022

CHUỖI WORKSHOP GÂY QUỸ: "TỪ Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN THỰC"

NPO:The Phiêu Linh Project

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký