Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Tên sự kiện:

TRẠI NÚI LỬA KỲ THÚ | AMAZING VOLCANO CAMP| CAMP9- ngày 27-29.09.2019

Thời gian:

Đã kết thúc

Địa điểm:

Đắk Nông

Thông tin:

Cách thức:

Thông tin liên hệ:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...