Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Tổ chức: The Sciencephile
Tên sự kiện:

NGÀY HỘI KHOA HỌC 2018: SCI-CATCHER

Thời gian:

Đã kết thúc

Địa điểm:

Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin:

Cách thức:

Thông tin liên hệ:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...