Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Còn 28 ngày

Thị trấn Hoa Hướng Dương

NPO:Liên Minh Cầu Vồng

Xem

Đã kết thúc

Career Talk “WHAT IF YOUR JOB WAS CHANGING THE NATION?”

NPO:Teach For Vietnam

Xem

Đã kết thúc

ĐÊM NHẠC GÂY QUỸ "BREAKING THE SILENCE"

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Đã kết thúc

Lớp Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu

NPO:Dự án Hear.Us.Now.

Xem

Đã kết thúc

Mandala Night

NPO:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng...

Xem

Đã kết thúc

DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

NPO:Seed Planter

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...