Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Còn 2 ngày

Green Day

NPO:Seam The World

Xem

Còn 3 ngày

KẺ ĐÚNG GIỜ

NPO:Yorganic!

Xem

Còn 3 ngày

Vẽ Giấc Mơ Cho Em

NPO:The Learn and Play Camp

Xem

Còn 54 ngày

NGÀY CHIA SẺ

NPO:Education Mission Charity

Xem

Còn 58 ngày

Ngày hội Nón hồng "Sống lần thứ hai"

NPO:Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Xem

Đã kết thúc

NGÀY HỘI KẾT NỐI

NPO:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng...

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...