Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Tại sao nên nói về Từ thiện Phát triển?

Ngày 05-04-2018

Tại sao nên nói về Từ thiện Phát triển?

Thư ngỏ của thầy Amir Pasic, Chủ nhiệm khoa - Trường Lilly Family School of Philanthropy

Đại học Indiana, Hoa Kỳ 

*Chuyển ngữ với sự cho phép của tác giả