Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Kinh nghiệm đến với cộng đồng của một doanh nghiệp

Ngày 21-12-2017

Cũng là hướng đến cộng đồng, nhưng các chương trình của FWD được thiết kế theo tiêu chí khác biệt. Ở đó, thành công không chỉ đo đếm bằng số tiền đã trao đi mà còn bằng những bài học, trải nghiệm, bằng mức độ trưởng thành của từng cá nhân tham gia.

 

Bài phỏng vấn được LIN thực hiện với chị Nguyễn Kim Mai Thư - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Nguồn Nhân lực FWD vào tháng 9-2017.

 

 

1.      Chị có thể chia sẻ mong đợi ban đầu của chị khi phát động và thực hiện các chương trình hướng đến cộng đồng? Sau khi chương trình kết thúc, trên thang điểm từ 1 – 10, trong đó 1 là rất tệ và 10 là xuất sắc, chị đánh giá chương trình được bao nhiêu điểm?

 

Khi bắt đầu thiết kế chương trình CSR, tiêu chí tôi đặt ra là chương trình phải khác biệt so với cách làm truyền thống. Cụ thể là nhờ chương trình, công ty vừa có thể đóng góp cho cộng đồng, vừa tạo ra cơ hội để các thành viên FWD phát triển các kỹ năng thông qua quá trình hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra chương trình cũng giúp các bạn tình nguyện viên nói riêng và tất cả nhân viên FWD nói chung có cách nhìn khác về công tác cộng đồng, có cơ hội nâng cao kiến thức về các vấn đề xã hội đang diễn ra tại Việt Nam. Tôi đánh giá chương trình đạt điểm 9.

 

2.      Trong quá trình thực hiện chương trình, những thách thức mà doanh nghiệp và nhóm tổ chức gặp phải là gì?

 

Thách thức đầu tiên và lớn nhất là thuyết phục công ty, cụ thể là ban giám đốc và các bạn Tình nguyện viên, làm CSR theo phương thức mới. Việc này đòi hỏi sự sâu sát và kiên trì từ lúc ý tưởng hình thành đến khi thực hiện. Thách thức thứ 2 là các bạn Tình nguyện viên phải cân bằng giữa thời gian dành cho chương trình và công việc hiện tại ở công ty.