Nhận tin từ LIN


Không gian cộng đồng

Nơi cập nhật sự kiện của các tổ chức phi lợi nhuận, chia sẻ thông tin và tài liệu hữu ích về lĩnh vực phát triển cộng đồng và hợp tác vì sự phát triển.

Ngày kết thúc sự kiện: 05/12/2020

ĐỀ BA 2020

NPO:DEVANS

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 10/01/2021

Sự kiện “KẾT - NPOs EVENT”

NPO:THE STANDARD 101

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 27/08/2021

Sự kiện Tây Ninh Pride 2021 - TNP21

NPO:Cộng đồng LGBTQ tỉnh Tây Ninh

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 24/09/2021

NGÀY HỘI TRAO ĐỔI HÀNG HÓA

NPO:Nhóm Cộng tác viên Môi trường Việt Nam

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 13/02/2022

Hướng Nghiệp Số - Tuổi Trẻ Toàn Cầu

NPO:OBNDAYE Academy

Xem

Ngày kết thúc sự kiện: 20/06/2022

CHUỖI WORKSHOP GÂY QUỸ: "TỪ Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN THỰC"

NPO:The Phiêu Linh Project

Xem

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Trang web philoinhuan.org sẽ đóng vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN - đơn vị quản lý trang web sẽ ngưng vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Sau ngày 15 tháng 6 năm 2023, bạn vẫn có thể truy cập thông tin của danh bạ các tổ chức phi lợi nhuận trên trang web linvn.org. Tuy nhiên, do đã đóng cửa hoạt động, nên từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, trang web sẽ chỉ duy trì chia sẻ thông tin, tất cả các dịch vụ khác của trang web (như tính năng hỗ trợ của quản trị viên hoặc chức năng "Liên hệ với chúng tôi") sẽ không còn hoạt động.

Nếu bạn cần hỗ trợ gì thêm, hãy gửi email đến contact.linvn@gmail.com

Chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ trang web trong thời gian qua.
Trân Trọng,
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN