Nhận tin từ LIN


Cơ hội tình nguyện

Nền tảng kết nối những cá nhân có chuyên môn với những tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm tình nguyện viên.

Lọc

Cách thức tham gia
Đăng ký tài khoản Người góp sức

Để nhận được thông báo về các cơ hội tình nguyện phù hợp với chuyên môn và mối quan tâm của bạn.

Tìm kiếm cơ hội tình nguyện

Tìm kiếm các tổ chức mà bạn quan tâm hoặc các cơ hội tình nguyện theo chuyên môn hoặc địa điểm.

Liên hệ tổ chức

Đăng ký tình nguyện theo hướng dẫn của tổ chức, hoặc bấm vào nút Liên hệ để bày tỏ sự quan tâm của bạn.

Tham gia tình nguyện

Bắt đầu hành động để tạo thay đổi nào!

CHUYỆN THỜI MÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN BAN THIẾT KẾ

Đã kết thúc

Chuyện thời mình

Thiết kế hình ảnh, brochure, banner, standee,... và các ấn...

Chuyên môn:

CHUYỆN THỜI MÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG

Đã kết thúc

Chuyện thời mình

Lên ý tưởng và kế hoạch nội dung (bộ ảnh,...

Chuyên môn:

CHUYỆN THỜI MÌNH TUYỂN THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG

Đã kết thúc

Chuyện thời mình

Lên ý tưởng và kế hoạch truyền thông hằng tháng,...

Chuyên môn:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký