Nhận tin từ LIN


Cơ hội tình nguyện

Nền tảng kết nối những cá nhân có chuyên môn với những tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm tình nguyện viên.

Lọc

Cách thức tham gia
Đăng ký tài khoản Người góp sức

Để nhận được thông báo về các cơ hội tình nguyện phù hợp với chuyên môn và mối quan tâm của bạn.

Tìm kiếm cơ hội tình nguyện

Tìm kiếm các tổ chức mà bạn quan tâm hoặc các cơ hội tình nguyện theo chuyên môn hoặc địa điểm.

Liên hệ tổ chức

Đăng ký tình nguyện theo hướng dẫn của tổ chức, hoặc bấm vào nút Liên hệ để bày tỏ sự quan tâm của bạn.

Tham gia tình nguyện

Bắt đầu hành động để tạo thay đổi nào!

ĐIỀU PHỐI VIÊN GÂY QUỸ (02 người)

Đã kết thúc

FTM Vietnam Organization

Tìm hiểu, đánh giá sơ bộ và trao đổi với...

Chuyên môn:

TÌM CTV DỊCH THUẬT ANH - VIỆT

Đã kết thúc

FTM Vietnam Organization

Hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sáng Việt các bài...

Chuyên môn:

Tìm bạn hỗ trợ biên dịch Anh - Việt

Đã kết thúc

FTM Vietnam Organization

Hỗ trợ dịch thuật các bài từ tiếng Anh sang...

Chuyên môn:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký