Nhận tin từ LIN


Cơ hội tình nguyện

Nền tảng kết nối những cá nhân có chuyên môn với những tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm tình nguyện viên.

Lọc

Cách thức tham gia
Đăng ký tài khoản Người góp sức

Để nhận được thông báo về các cơ hội tình nguyện phù hợp với chuyên môn và mối quan tâm của bạn.

Tìm kiếm cơ hội tình nguyện

Tìm kiếm các tổ chức mà bạn quan tâm hoặc các cơ hội tình nguyện theo chuyên môn hoặc địa điểm.

Liên hệ tổ chức

Đăng ký tình nguyện theo hướng dẫn của tổ chức, hoặc bấm vào nút Liên hệ để bày tỏ sự quan tâm của bạn.

Tham gia tình nguyện

Bắt đầu hành động để tạo thay đổi nào!

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án cho chương trình cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách – Đợt tài trợ lần 2.2020

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Công việc và các mốc thời gian cụ thể của...

Chuyên môn:

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án 2020

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chúng tôi đang tìm kiếm đội ngũ các tình nguyện...

Chuyên môn:

Cộng tác viên cho Diễn đàn tình nguyện (Collaborator for LIN Volunteer Forum)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN đang tìm kiếm...

Chuyên môn:

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Chương Trình Rút Ngắn Khoảng Cách

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Cộng tác viên: Chúng tôi đang...

Chuyên môn:

Tình nguyện viên Phiên dịch (3 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi cần...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐỒNG HÀNH CÙNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Thông tin chung Các dự án/tổ chức cộng đồng được tiên...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN HẬU CẦN (2 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi cần...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN THÔNG TIN, GÂY QUỸ (2 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi cần...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN HOẠT ĐỘNG, TRIỂN LÃM (7 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi cần...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN KỸ THUẬT SỰ KIỆN (2 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi cần...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN HƯỚNG DẪN, LỄ TÂN (4 nữ, 3 nam)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi cần...

Chuyên môn:

THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG - CHƯƠNG TRÌNH RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VÒNG 2/2019

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang...

Chuyên môn:

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án Vòng II/2019 (Số lượng: 26 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ ÂM THANH (01 BẠN)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

- Kiểm tra âm thanh trình chiếu và liên hệ...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ TRÌNH CHIẾU (03 BẠN)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

- Kiểm tra máy tính trình chiếu và liên hệ...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN VIÊN GHI BIÊN BẢN SỰ KIỆN (03 BẠN)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Thực hiện ghi chép đầy đủ và chính xác nội...

Chuyên môn:

Thực tập sinh truyền thông Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn:

Thành Viên Hội Đồng Xét Duyệt Dự Án Vòng 1/2019 (Số lượng: 25 người)

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang...

Chuyên môn:

VIẾT NỘI DUNG CHO WEBSITE RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

* Họp định hướng và trao đổi công việc tại...

Chuyên môn:

THIẾT KẾ HÌNH ẢNH CHO WEBSITE RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế các nội dung trực...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG II/2018

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

*** Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang...

Chuyên môn:

Tình nguyện viên quản lý và truyền thông trang web PhiLoiNhuan

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

1. Quản lý trang web (web admin): - Quản lý dữ...

Chuyên môn:

Thực tập sinh - TRỢ LÝ DỰ ÁN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Thực tập sinh: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG I/2018

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Tình Nguyện Viên: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn:

Thực tập sinh truyền thông và tổ chức sự kiện

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần Thực tập sinh: Chúng tôi đang tìm...

Chuyên môn:

Admin Intern

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

LIN is seeking to recruit a graduate student or a...

Chuyên môn:

NHÂN VIÊN TẬP SỰ PHÒNG KẾ TOÁN

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

* Theo dõi các khoản chi của dự án và đối...

Chuyên môn:

TÌNH NGUYỆN VIÊN DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn:

TNV Đánh Giá Đề Xuất Dự Án

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn:

TNV biên tập nội dung website PhiLoiNhuan.org

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

- Làm việc với người quản lý để lên kế...

Chuyên môn:

Tình nguyện viên- Ban giám khảo cộng đồng

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

LÝ DO CẦN TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn:

Tình Nguyện Viên Truyền Thông

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Thông tin về quỹ Rút ngắn khoảng cách: "Một sự...

Chuyên môn:

Tình nguyện viên đánh giá đề xuất dự án phát triển cộng đồng

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Lý do cần TNV: Chúng tôi đang tìm kiếm các...

Chuyên môn:

Tình nguyện viên tập huấn truyền thông cho tổ chức vào chung kết

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Tình nguyện viên hỗ trợ truyền thông có các công...

Chuyên môn:

Web admin: Trang web Phi Lợi Nhuận

Đã kết thúc

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

- Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các...

Chuyên môn:

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký