Nhận tin từ LIN


OBNDAYE Academy

Giáo dục; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng; Phát triển kinh tế; Quyền con người; Khác;

Hiện chúng tôi đang hoạt động theo quy mô online tầm 500 người ạ

0901173685

Obndayeacademy@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Tuổi Trẻ Toàn Cầu
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Kỹ năng khác;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
6
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký