Nhận tin từ LIN


THE COLOR STATION

Giáo dục; Giới tính; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người;

Tp. Hồ Chí Minh

0898035256

tcsprojectlgbt@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
[THE COLOR STATION] TUYỂN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN DESIGN
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Kỹ năng khác;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
4 tiếng
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký