Nhận tin từ LIN


TOFU TREE

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Y tế sức khỏe;

Không có

0898035256

tofutreeproject@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
[TPHCM] DỰ ÁN TOFU TREE TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Truyền thông; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
4
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký