Nhận tin từ LIN


Project SUGAR

Lĩnh vực trẻ em;

Ho Chi Minh, Vietnam

01689167119

sugar.family@projectsugar.org

Tên cơ hội tình nguyện:
[HCM] Project SUGAR tuyển Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2020 - 2021
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
7 - 14 giờ
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký