Nhận tin từ LIN


empowerme ( Dự án hỗ trợ sức khỏe tâm lý mẹ đơn thân)

Giáo dục; Lĩnh vực phụ nữ; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Y tế sức khỏe;

Hà nội

0

empowermevn@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Cán bộ gây quỹ
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Gây quỹ;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
linh hoạt
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký