Nhận tin từ LIN


Thư viện cộng đồng Mã Đà

Giáo dục;

Ấp 4, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

0909806801

vietnamvolunteerprojects@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Điều phối viên dự án cộng đồng
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Đồng Nai
Số tiếng mỗi tuần:
40
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký