Nhận tin từ LIN


School On The Boat NGO

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

Số 3, Ngõ 109 Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình, Hà Nội

0963755292

int.coordinators@schoolontheboat.fr

Tên cơ hội tình nguyện:
Tuyển Quản lý/Chủ tịch tổ chức
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo; Phát triển tổ chức / dự án; Quản lý nhân sự;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
24
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký