Nhận tin từ LIN


Nhóm Ngôi Trường Ước Mơ

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em;

Hà Nội

0983995817

ngoitruonguocmo@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Tuyển TNV Phiên Chợ Tết 0 Đồng 2020
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Sức khỏe / Y tế;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
200
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký