Nhận tin từ LIN


Authentic Live&Learn

Giáo dục; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng;

361B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình thạnh

0943 270 111

all.org.vn@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
TNV Dịch thuật
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Truyền thông; Ngoại ngữ;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
24h/tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký