Nhận tin từ LIN


ENERGIES SANS FRONTIERES Vietnam

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

096 960 80 10

info@esf-vietnam.com

Tên cơ hội tình nguyện:
TNV DẠY KỸ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Linh hoạt số giờ tình nguyện mỗi tuần, theo thỏa thuận giữa tình nguyện viên và Hiệp hội
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký