Nhận tin từ LIN


Trái tim tình nguyện Việt Nam miền Nam

Nhà ở; Phát triển Cộng đồng; Phát triển kinh tế;

147 Trích Sài- Võng Thị- Tây Hồ- Hà Nội

0902028862

traitimtinhnguyenvvn@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Trái tim tình nguyện Việt Nam cơ sở miền Nam
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Gây quỹ; Truyền thông; Quản lý nhân sự;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
Tùy biến
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký