Nhận tin từ LIN


The Dariu Foundation

Giáo dục;

652/41 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM

028 62974633

contact@dariu.org

Tên cơ hội tình nguyện:
CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Kỹ thuật, Công nghệ và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Truyền thông;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
2-3 giờ
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký