Nhận tin từ LIN


Frogsleap Foundation

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng;

50/125 Võ Trường Toản phường 15 quận 5 TP HCM.

0974239122

frogsleapvietnam@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Tìm tình nguyên viên cố vấn chuyên môn về quản lý nhân sự, gây quỹ và phát triển tổ chức
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Gây quỹ; Phát triển tổ chức / dự án; Quản lý nhân sự;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
2h
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký