Nhận tin từ LIN


Think playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố

Giáo dục; Giải trí; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người;

20B, ngõ 111 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

024 625 39509

sanchoivietnam2014@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Cần TNV tư vấn chiến lược
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Gây quỹ; Phát triển tổ chức / dự án;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
2
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký