Nhận tin từ LIN


LIFE PROJECT 4 YOUTH FOUNDATION INC.

Giáo dục;

83b/62 Ngọc Hà street, Ba Đình district, Hanoi

0705875427

contact@lp4y.org

Tên cơ hội tình nguyện:
COMMUNITY MOBILIZER
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Ngoại ngữ; Phát triển tổ chức / dự án; Kỹ năng khác;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
40
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký