Nhận tin từ LIN


Tổ chức Hoạt động xã hội Tương Lai Xanh (The Voluntary Organization Sky Future)

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng; Y tế sức khỏe;

N/A

0392919495

tuonglaixanhorg@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
TUYỂN THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KÌ VIII 2019 - 2020
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Phát triển tổ chức / dự án;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
2h/tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký