Nhận tin từ LIN


Nhóm Công tác xã hội Happier

Giới tính; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Y tế sức khỏe;

341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

0903312064

nhomctxhhappier@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Tình nguyện viên
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Văn hóa và Nghệ thuật;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
4 giờ/ tuần
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký