Nhận tin từ LIN


Education for Vietnam Organic Lifestyle

Giáo dục; Lĩnh vực phụ nữ; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng;

419A/6 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu

0909-696-162

love84.se@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Trưởng dự án " Community English"
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Ngoại ngữ;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Số tiếng mỗi tuần:
24
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký