Nhận tin từ LIN


Nhà của VUI

Lĩnh vực khuyết tật; Phát triển Cộng đồng;

49/7M Trần Văn Đang, Phường 9, Quận 3

0937 002 776

lienhe.nhacuavui@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
BIÊN TẬP VIÊN
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Truyền thông;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
3 BÀI VIẾT / 1 TUẦN
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký