Nhận tin từ LIN


Dự án Khơi nguồn tinh hoa văn hóa Việt

Bảo vệ động vật; Cứu trợ nhân đạo; Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng; Phát triển kinh tế; Khác;

Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, HN

0977969842

hanhhieuviet@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Tình nguyện viên dự án Khơi nguồn tinh hoa Văn hóa Việt
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Phát triển tổ chức / dự án;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Hà Nội
Số tiếng mỗi tuần:
12h
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...