Nhận tin từ LIN


AP Organization - Always helps People, Always for People

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

Đường NB16, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương

+84 93 134 55 45 hoặc (+880) 177 502 0008

ap.project98@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Tuyển Mentor Cho Dự Án AP (AP Project)
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tp. Hồ Chí Minh
Số tiếng mỗi tuần:
2
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký