Nhận tin từ LIN


MỘC KHOE SẮC

Giáo dục; Lĩnh vực phụ nữ;

462/a10 Ba Tháng Hai. P12. Quận 10

0984966491

sanong201191@gmail.com

Tên cơ hội tình nguyện:
Tình nguyện viên 20 tỉnh Bắc Nam
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Ngoại ngữ;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Nghệ An
Số tiếng mỗi tuần:
3 tiếng / buổi
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký