Nhận tin từ LIN


Teach For Vietnam

Giáo dục;

R4-08, Đường số 2, Phường Tân Phong,  Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

028 6656 5044

development@teachforvietnam.org

Tên cơ hội tình nguyện:
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP DEVELOPMENT FELLOWSHIP 2019 - 2021
Ngày hết hạn:
Đã kết thúc
Chuyên môn yêu cầu:
Giáo dục và Đào tạo;
Mô tả công việc:
Yêu cầu của công việc:
Địa điểm làm việc:
Tây Ninh
Số tiếng mỗi tuần:
Toàn thời gian
Thời gian làm việc:
Quyền lợi:
Cách tham gia:
Email liên hệ:

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...